Societati

Print

Produsele ecologice - optiunea consumatorului responsabil

Produsele ecologice devin din ce în ce mai populare în rândul consumatorilor de pretutindeni . Acest lucru ar putea fi explicat în primul rând printr-un interes crescut pentru o alimentaţie cât mai sănătoasă şi cât mai naturală iar în cel de-al doilea rând, se pare că încep să capete contur eforturile noastre de a păstra apele curate, cerul senin şi solul necontaminat.

Print

Sprijinirea consumului durabil la nivel mondial

Nu mai uimeşte pe nimeni afirmaţia că Pământul se deteriorează continuu şi cauza principala o reprezintă consumul şi producţia ne-orientate spre un consum durabil. Consumul si productia durabile înseamnă utilizarea mai eficientă a resurselor naturale și a energiei și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră si a altor efecte asupra mediului.

Cu alte cuvinte, producerea si utilizarea produselor si serviciilor în asa fel încât să afecteze cât mai putin mediul. Obiectivul este acela de a satisface nevoile de bază privind bunurile si serviciile, ameliorând în acelasi timp calitatea vieții și asigurând sufi ciente resurse pentru generațiile viitoare.

Print

Amprenta ecologica a Romaniei

Amprenta ecologică este un indicator obiectiv ce exprimă sintetic presiunea pe care omenirea o exercită asupra biosferei, prin consum. În crearea amprentei ecologice globale, o mare pondere au: suprafeţele agricole,suprafeţele marine de pescuit, suprafeţele ocupate de construcţii industriale,amenajările de infrastructură, aşezările umane din urban şi rural, suprafeţele destinate depozitării şi neutralizării unor deşeuri, suprafeţele destinate extragerii şi depozitării unor minereuri sau hidrocarburi, suprafeţele despădurite şi cele de curând reîmpădurite ş.a.

Conform Raportului Planeta Vie 2010, consumul de resurse naturale depaseste cu 50 la suta capacitatea de sustinere a Pamantului. In total, amprenta ecologica a omenirii s-a dublat din 1966 pana acum. Aceasta inseamna ca Pamantul are nevoie de un an si jumatate pentru a produce resursele pe care noi le consumam intr-un an.

Print

Procesul Marrakech al Natiunilor Unite

Tendinţele din ultimii ani, înregistrate mai cu seamă în ţările dezvoltate, de creştere a cererii de energie, a utilizării automobilului personal şi a cantităţilor de deşeuri afectează negativ mediul înconjurător şi calitatea vieţii, generând îngrijorare la nivelul întregii societăţi. Ca urmare, diverse organizaţii internaţionale, europene şi naţionale susţin implementarea unor proiecte şi strategii de schimbare a modelelor de consum nesustenabile. În acest sens, creşterea utilizării resurselor de energie regenerabile, practicarea pe scară tot mai largă a agriculturii ecologice şi gestionarea inteligentă a deşeurilor urbane devin obiective majore, nu numai ale politicilor de mediu, ci şi ale creşterii calităţii vieţii.

Print

Eco, bio, eco-friendly

Cei mai multi vorbesc despre alimentatia sanatoasa si intoarcerea in sanul naturii folosind o gama variata de termeni: bio, eco, natural, organic, domestic, local, facut in casa s.a.m.d. Exista insa o mica diferenta intre cateva dintre aceste categorii. Atunci când un produs primeşte certificatul, respectiv eticheta “bio”, acest lucru prespune, conform legii, că acel produs a fost obţinut doar din resurse naturale, fără a fi prelucrat şi fără a i se adăuga pesticide, hormoni de creştere, feritilzatori sintetici, respectiv fără a se fi utilizat bioenergie sau radiaţii ionice în procesul de fabricare. În plus, un produs bio trebuie să provină de pe un teren care a fost ferit de pesticide şi îngrăşăminte chimice cel puţin 3 ani.