Societati

Articole

Imprimare

Modalitati de reducere a amprentei ecologice

Amprenta ecologica reprezinta masurarea impactului unei populatii asupra mediului. Ea se masoara ca suprafata totala a pamantului si apei productive necesare pentru a produce toate resursele consumate si pentru a scapa de deseurile produse.

Amprenta ecologica poate fi calculata pentru o intreaga tara, o comunitate, o locuinta sau chiar pentru o singura persoana.

Multi dintre noi folosim resurse ce provin din toata lumea, avand astfel o influenta si asupra celor mai indepartate locuri, prin intermediul deseurilor rezultate. Calculand amprenta ecologica suntem cu un pas mai aproape de a ne da seama cat de mare este de fapt impactul asupra intregii planete.

Imprimare

Sprijinirea IMM-urilor in imbunatatirea performantei de mediu

Intreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) constituie coloana vertebrală a economiei europene, reprezentând până la 99 % din totalul întreprinderilor și având peste 100 de milioane de angajați. Cu toate acestea, numeroase IMM-uri întâmpină difi cultăți în valorifi carea deplină a oportunităților de afaceri oferite de un management solid de mediu, printre altele, din cauza lipsei de informații, a competențelor insufi ciente, și a defi citului de resurse fi nanciare și umane. Comisia Europeană recunoaște presiunile la care sunt supuse întreprinderile mici și ia măsuri pentru sprijinirea acestora.

Mai multe articole...