Societati

Articole

Imprimare

EMAS - Instrument pentru imbunatatirea Performantei de Mediu și de Afaceri

EMAS (Sistemul comunitar de management de mediu şi audit) este instrumentul european de management de mediu conceput pentru a sprijini organizaţiile în îmbunătăţirea continuă a performanţei de mediu integrând conceptul dezvoltării durabile.

Programul a fost deschis în 1995 (Reglementarea Consiliului Europei Nr. 1836/93 din 29 iunie 1993) şi a fost limitat companiilor din sectorul industrial. Din 2001 a fost deschis pentru toate sectoarele economice incluzând serviciile publice şi private (Reglementarea (EC) Nr. 761/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului Europei din 19 martie 2001). În plus, integrarea standardului de certificare EMAS, EN/ISO 14001, ca sistem de management pentru mediul înconjurător, adoptarea unui logo sugestiv care să dovedească certificarea EMAS, precum şi implicarea acestuia în problemele financiare, administrative şi luarea deciziilor au dus la consolidarea poziţiei Sistemului European de Management de Mediu şi de Audit.

Imprimare

Autorizatia de mediu

Autorizatia de mediu este un act tehnico tehnico-juridic eliberat în scris de autorităţile competente pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare a unei activitati existente sau pentru punerea in functiune a unei activitati noi pentru care anterior a fost emis acord de mediu. Se emite de Agentia de Protectie a Mediului in vederea obtinerii autorizatiei de functionare.

Cadrul legal: Legea protectiei mediului nr. 137/1995 republicata, modificata cu completarile ulterioare, HG nr. 573-2002, Anexa nr. 4 + procedura de utilizare a activitatilor cu impact asupra mediului inconjurator