Societati

Articole

Imprimare

Piata produselor ecologice in Uniunea Europeana

produse ecologiceDiferite studii realizate asupra consumului de “produse bio” în ţările Uniunii Europene, ne arată nivelul de consum al acestor produse, situat între 3 şi 13% în cazul consumatorilor permanenţi şi între 23 şi 53% în cazul consumatorilor ocazionali.

Dezvoltarea pieţei produselor bio în ţările Uniunii Europene are la baza mai mulţi factori:

*Existenţa unor filiere de producţie, transformare şi comercializare organizate

*Existenţa unei pieţe potenţiale neacoperite de producţie

“Produsele bio” se regăsesc pe piaţă alături de produsele convenţionale şi alături de produse cu o “imagine bio” precum produsele fermier, produsele curate (agricultura integrată) produsele dietetice şi produsele cu label roşu. “Produsele bio” sunt relativ bine cunoscute în Uniunea Europeană. Un studiu realizat de către Daquet arată că 37,7% dintre consumatori, dau o definiţie exactă unui produs bio iar 21,3 % dau o definiţie apropiată. Datorită diferenţei mari de preţ dintre “produsele bio” şi cele convenţionale, diferenţă situată între 110 şi 350% putem vorbi de o segmentare a pieţei produselor bio.

Imprimare

Cadrul institutional si acte normative privind agricultura ecologica

agricultura ecologicaObiectivele, principiile şi normele aplicabile producţiei ecologice sunt cuprinse în legislaţia comunitară şi naţională din acest domeniu. Aceste norme, alături de definirea metodei de producţie în sectorul de producţie vegetală, animalieră şi de acvacultură reglementează şi următoarele aspecte legate de sistemul de agricultură ecologică: procesarea, etichetarea, comerţul, importul, inspecţia şi certificarea.

Prevederile privind etichetarea produselor obţinute din agricultura ecologică, stabilite în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi în Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 sunt foarte precise şi au în vedere oferirea încrederii depline a consumatorilor în produsele ecologice, ca produse obţinute şi certificate în conformitate cu reguli stricte de producţie, procesare, inspecţie şi certificare.

Mai multe articole...