Societati

Articole

Imprimare

Amprenta ecologica a Romaniei

Amprenta ecologică este un indicator obiectiv ce exprimă sintetic presiunea pe care omenirea o exercită asupra biosferei, prin consum. În crearea amprentei ecologice globale, o mare pondere au: suprafeţele agricole,suprafeţele marine de pescuit, suprafeţele ocupate de construcţii industriale,amenajările de infrastructură, aşezările umane din urban şi rural, suprafeţele destinate depozitării şi neutralizării unor deşeuri, suprafeţele destinate extragerii şi depozitării unor minereuri sau hidrocarburi, suprafeţele despădurite şi cele de curând reîmpădurite ş.a.

Conform Raportului Planeta Vie 2010, consumul de resurse naturale depaseste cu 50 la suta capacitatea de sustinere a Pamantului. In total, amprenta ecologica a omenirii s-a dublat din 1966 pana acum. Aceasta inseamna ca Pamantul are nevoie de un an si jumatate pentru a produce resursele pe care noi le consumam intr-un an.

Imprimare

Procesul Marrakech al Natiunilor Unite

Tendinţele din ultimii ani, înregistrate mai cu seamă în ţările dezvoltate, de creştere a cererii de energie, a utilizării automobilului personal şi a cantităţilor de deşeuri afectează negativ mediul înconjurător şi calitatea vieţii, generând îngrijorare la nivelul întregii societăţi. Ca urmare, diverse organizaţii internaţionale, europene şi naţionale susţin implementarea unor proiecte şi strategii de schimbare a modelelor de consum nesustenabile. În acest sens, creşterea utilizării resurselor de energie regenerabile, practicarea pe scară tot mai largă a agriculturii ecologice şi gestionarea inteligentă a deşeurilor urbane devin obiective majore, nu numai ale politicilor de mediu, ci şi ale creşterii calităţii vieţii.