Societati

Imprimare

Managementul ecologic - parte integranta a dezvoltarii durabile

Cu toate preocupările existente în fiecare ţară şi la scară internaţională orientate spre protecţia mediului şi protejarea resurselor naturale, conservarea vieţii, a diversităţii ecologice se apreciază unanim că eforturile sunt insuficiente şi distribuite inegal pe glob. Susţinerea financiară a cheltuielilor pentru mediu este dependentă de starea economică a fiecărei ţări, deci decalajele existente între ţări vor marca profund şi acest domeniu.

Intre măsurile concrete luate în unele ţări pentru reducerea poluării mediului se pot enumera:

- impozite ecologice plătite statului;

- creşterea costului benzinei;

- impozite pentru protecţia mediului,

- scăderea impozitelor la unele întreprinderi şi creşterea impozitelor la alte întreprinderi din sectoare poluante;

- introducerea altor impozite pentru crearea de resurse financiare ce urmează a fi utilizate în scopuri ecologice;

- implementarea reformei fiscale ecologice, pentru menţinerea constantă a veniturilor bugetare realizate din impozite.

Problemele managementului de mediu au stata la baza de elaborare a standardelor internaţionale din seria ISO 14000. Acestea au fost adoptate şi în ţările membre ale Uniunii Europene.

România a recunoscut aceste standarde şi a elaborat standarde identice.

Dezvoltarea durabilă reprezintă un aspect fundamental al administrării corespunzătoare a afacerilor, astfel încât aspiraţia spre creşterea economică şi promovarea unui mediu înconjurător sănătos să fie legate într-un mod nedestructibil.

Managementul ecologic tindă să devină să devină şi în ţara noastră din ce în ce mai bine integrat în practica managementului faţă de implicarea comunităţii. Managementul de mediu reprezintă o componentă a sistemului de management general, care include structura organizatorică, activităţile de planificare, responsabilităţile, practicile, procedurile, procesele şi resursele pentru elaborarea, implementarea, realizarea, analizarea şi menţinerea politicilor de mediu.

Perspectiva creşterii economice, în actualele condiţii, fără a promova o politică de protecţie a mediului nu mai este posibilă. Managementul ecologic se bazează pe următorul principiu "Prevenirea este întotdeauna mai bună şi mai economică decât tratarea".

Sursa: http://www.oeconomica.uab.ro

Vişan, S., ş.a. – Mediul înconjurător – Poluare şi protecţie, Ed. Economică, Bucureşti, 2000