Societati

Imprimare

Procesul Marrakech al Natiunilor Unite

Tendinţele din ultimii ani, înregistrate mai cu seamă în ţările dezvoltate, de creştere a cererii de energie, a utilizării automobilului personal şi a cantităţilor de deşeuri afectează negativ mediul înconjurător şi calitatea vieţii, generând îngrijorare la nivelul întregii societăţi. Ca urmare, diverse organizaţii internaţionale, europene şi naţionale susţin implementarea unor proiecte şi strategii de schimbare a modelelor de consum nesustenabile. În acest sens, creşterea utilizării resurselor de energie regenerabile, practicarea pe scară tot mai largă a agriculturii ecologice şi gestionarea inteligentă a deşeurilor urbane devin obiective majore, nu numai ale politicilor de mediu, ci şi ale creşterii calităţii vieţii.

 

La nivel internaţional a fost iniţiat aşa-numitul Proces Marrakech al Naţiunilor Unite, centrat pe reorientarea ecologică a producţiei şi consumului de bunuri şi servicii, în vederea creşterii caracterului lor sustenabil, prin asistarea ţărilor în acest sens, prin sprijinirea mediilor de afaceri în dezvoltarea unor modele sustenabile de afaceri şi încurajarea unor stiluri de viaţă sustenabile.

Procesul Marrakech dezvolta un program-cadru de 10 ani privind consumul si productia durabile. Acesta sustine punerea in aplicare a proiectelor si strategiilor privind consumul durabil al resurselor si productia durabila. Trebuie sa schimbam modelele de consum si productie nedurabile si sa abordam politici de mediu cu emisii scazute de carbon si sa facem eficient consumul resurselor. Consumul durabil al resurselor si productia durabila se refera la promovarea eficientei utilizarii resurselor si a energiei, infrastructura durabila si o calitate mai buna a vietii. Punerea in practica a consumului durabil al resurselor energetice si productiei durabile ca o abordare integrata ajuta la realizarea planurilor de dezvoltare in ansamblu, reduce costurile economice, de mediu si sociale viitoare, consolideaza competitia economica si reduce saracia. Consumul durabil al resurselor si productia durabila au ca principiu “mult cu putin” sau eficienta ecologica.

Obiective:

*sprijinirea tarilor în eforturile lor de a economiilor lor verzi

*ajutarea corporaţiilor să dezvolte modele mai ecologice de afaceri

*incurajarea consumatorilor să adopte un stil de viaţă mai durabile.

UNEP şi ONU DESA sunt agenţiile de baza in proces global, cu o participare activă a guvernelor naţionale, agenţii de dezvoltare, şi a societăţii civile.

 

sursa:

http://www.revistacalitateavietii.ro

http://gandesteverde.wordpress.com