Imprimare

Piata produselor ecologice in Uniunea Europeana

produse ecologiceDiferite studii realizate asupra consumului de “produse bio” în ţările Uniunii Europene, ne arată nivelul de consum al acestor produse, situat între 3 şi 13% în cazul consumatorilor permanenţi şi între 23 şi 53% în cazul consumatorilor ocazionali.

Dezvoltarea pieţei produselor bio în ţările Uniunii Europene are la baza mai mulţi factori:

*Existenţa unor filiere de producţie, transformare şi comercializare organizate

*Existenţa unei pieţe potenţiale neacoperite de producţie

“Produsele bio” se regăsesc pe piaţă alături de produsele convenţionale şi alături de produse cu o “imagine bio” precum produsele fermier, produsele curate (agricultura integrată) produsele dietetice şi produsele cu label roşu. “Produsele bio” sunt relativ bine cunoscute în Uniunea Europeană. Un studiu realizat de către Daquet arată că 37,7% dintre consumatori, dau o definiţie exactă unui produs bio iar 21,3 % dau o definiţie apropiată. Datorită diferenţei mari de preţ dintre “produsele bio” şi cele convenţionale, diferenţă situată între 110 şi 350% putem vorbi de o segmentare a pieţei produselor bio.

Sunt două mari categorii de consumatori:

*Prima categorie, a consumatorilor permanenţi, este compusă din cadre cu pregătire superioară ce lucrează în general în administraţia publică, cunoscătoare a cadrului legislativ şi din tineri ce locuiesc în general în mediul urban;

*A doua categorie, este compusă din profesii intermediare între prima categorie şi profesiile muncitoreşti, formată din tineri în special. Considerentul de bază care motivează decizia, este absenţa rezidiilor chimice şi o anumită afinitate pentru problemele de mediu. Diferenţa mare de preţ la un anumit produs, poate duce chiar la modificarea deciziei de cumpărare, ţinând cont de salariile mai mici ale acestei categorii.

Un alt studiu, realizat de către Daquet, segmentează piaţa în 4 categorii de “ consumatori bio”:

*Consumatori militanţi (Aceştia sunt consumatori permanenţi de “produse bio” convinşi de această agricultură)

*Consumatori de “produse bio fermier”. (Consumatorii caută autenticitatea unui produs şi o reîntoarcere în trecut);

*Consumatori dietetici (Consumatorii caută un remediu pentru boală sau un aliment mai sănătos pentru organism);

*Consumatorii “nou veniţi” (Motivaţia acestora rezidă în preocupările de protecţia mediului, gustul produsului, forma acestuia, etc…).

Dezvoltarea unei pieţe de produse bio se poate realiza prin crearea de politici comerciale adaptate specificului fiecărei regiuni, ţinând cont de gradul de urbanizare, de categoriile profesionale existente, de gradul de afectare al mediului înconjurător şi implicit de sensibilitatea locuitorilor unei zone faţă de această problematică.

 

Sursa: Costel Samuil - "Tehnologii de agricultura ecologica"